உயிர்வேதியியல் மற்றும் உயிரணு உயிரியல் இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • பப்ளான்கள்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

ஆர்என்ஏ உயிரியல்

ரிபோநியூக்ளிக் அமிலம் அல்லது ஆர்என்ஏ என்பது மூன்று முக்கிய உயிரியல் மேக்ரோமிகுலூல்களில் ஒன்றாகும், அவை அனைத்து அறியப்பட்ட வாழ்க்கை வடிவங்களுக்கும் (டிஎன்ஏ மற்றும் புரதங்களுடன்) அவசியமானவை. மூலக்கூறு உயிரியலின் ஒரு மையக் கோட்பாடு, ஒரு கலத்தில் மரபணுத் தகவல்களின் ஓட்டம் டிஎன்ஏவிலிருந்து ஆர்என்ஏ வழியாக புரதங்களுக்குச் செல்கிறது என்று கூறுகிறது: "டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ புரதத்தை உருவாக்குகிறது".