உயிர்வேதியியல் மற்றும் உயிரணு உயிரியல் இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • பப்ளான்கள்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

உயிர்வேதியியல் மற்றும் உயிரணு உயிரியல் இதழ் என்பது ஒரு திறந்த அணுகல் இதழாகும், இது உயிர் வேதியியலில் செமினல் ஆராய்ச்சியைக் காட்டுகிறது. இந்த சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட இதழ், யூகாரியோட்டுகள் மற்றும் புரோகாரியோட்டுகளில் உள்ள செல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியலின் உயிர்வேதியியல் பண்புகளின் பரந்த அளவிலான சோதனை ஆராய்ச்சி மற்றும் புதுப்பித்த பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. உயிர் இயற்பியல் நுட்பங்கள், செல் சிக்னலிங் பாதைகள், செல்லுலார் உருவவியல், செல்லுலார் கடத்தல், சைட்டோஸ்கெலிட்டல் புரதங்கள், என்சைம் வினையூக்க வழிமுறைகள், நொதியியல், மரபணு வெளிப்பாடு ஒழுங்குமுறை மற்றும் வளர்சிதை மாற்றம், மரபணு ஒழுங்குமுறை, கொழுப்பு உயிர்வேதியியல், வளர்சிதை மாற்ற பாதைகள், மூலக்கூறு வளர்சிதை மாற்றம்.