உயிர்வேதியியல் மற்றும் உயிரணு உயிரியல் இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • பப்ளான்கள்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

உறுப்பு அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு

உயிரினங்கள் உயிரணுக்களால் ஆனவை, மேலும் இந்த செல்கள் அவற்றின் செயல்பாடுகளைச் செய்ய அனுமதிக்கும் குறிப்பிட்ட கட்டமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. இந்த கட்டமைப்புகள் Organelles என்று அழைக்கப்படுகின்றன. உறுப்புகள் ஒரு கலத்திற்குள் வெவ்வேறு செயல்பாடுகளைச் செய்கின்றன, இது தொழிலாளர் பிரிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது.