ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 1165-158X

செல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ஷெர்பா ரோமியோ
  • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • பிராக்வெஸ்ட் சம்மன்ஸ்
  • பப்ளான்கள்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

மூலக்கூறு மரபியல்

மூலக்கூறு மரபியல் என்பது மரபியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியலின் ஒரு கிளை ஆகும், இது செல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு மட்டத்தில் மரபணுக்களின் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டைக் கையாள்கிறது. மூலக்கூறு மரபியலின் முக்கிய சாதனைகளில் ஒன்று, இப்போது மரபணுவின் இரசாயன தன்மை பற்றிய தெளிவு பெற முடியும். மூலக்கூறு மரபியல் டிஎன்ஏ மூலக்கூறில் மரபணுக்களின் ஏற்பாடு, டிஎன்ஏவின் பிரதிபலிப்பு, டிஎன்ஏவை ஆர்என்ஏவாக படியெடுத்தல் மற்றும் ஆர்என்ஏவை புரதங்களாக மொழிபெயர்த்தல் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. மரபணு பெருக்கம், பிரித்தல் மற்றும் கண்டறிதல் மற்றும் வெளிப்பாடு ஆகியவை மூலக்கூறு மரபியலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் சில பொதுவான நுட்பங்கள்.

மூலக்கூறு மரபியல் தொடர்பான இதழ்கள்

மூலக்கூறு மற்றும் மரபணு மருத்துவம் , திசு அறிவியல் & பொறியியல் , செல் உயிரியல்: ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை, மரபணு பொறியியல் மற்றும் உயிரி தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேற்றங்கள் , குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ் , மூலக்கூறு உயிரியல் இதழ்: திறந்த அணுகல் , மூலக்கூறு உயிரணு, மரபியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல், BMC, BMC மூலக்கூறு மற்றும் உயிரணு உயிரியலில் முன்னேற்றங்கள், கலத்தின் மூலக்கூறு உயிரியல்