ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 1165-158X

செல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ஷெர்பா ரோமியோ
  • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • பிராக்வெஸ்ட் சம்மன்ஸ்
  • பப்ளான்கள்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

மூலக்கூறு செல்

மூலக்கூறு செல் என்பது உயிரணுக்களின் பண்புகளை உருவாக்க மூலக்கூறுகள் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கின்றன, அவற்றின் வளர்ச்சி, தங்களைத் தாங்களே பராமரிக்கும் மற்றும் பிரிக்கும் திறன் ஆகியவற்றைப் பற்றிய ஆய்வு ஆகும். மாலிகுலர் செல், மேக்ரோமிகுலூல்களின் தொடர்பு எவ்வாறு உயிர்களை உருவாக்குகிறது, அதாவது உயிரினங்களின் செயல்பாட்டை எவ்வாறு உருவாக்குகிறது என்பதை ஆராய்கிறது. மூலக்கூறு அமைப்பு, செயல்பாடு மற்றும் நடத்தை ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைப்பு ஒரு செயல்பாட்டு உயிரணுவுக்கு வழிவகுக்கும். பாதைகள் மற்றும் உறுப்புகளின் ஒருங்கிணைப்பு மூலம், அதன் உடனடி சூழலுடன் ஒரு கலத்தின் தொடர்புகளுக்கு, மேக்ரோமாலிகுல்கள் மற்றும் மேக்ரோமாலிகுலர் கூட்டங்களின் துணைக்குழுக்களுக்குள் உள்ள களங்களின் கட்டமைப்பு இயக்கவியல் தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது. உயிரியல் மேக்ரோமிகுலூக்களுக்கு இடையிலான தொடர்புகளின் நேரியல் அல்லாத, மாறும் மற்றும் இடஞ்சார்ந்த தன்மை மூலம் ஒருங்கிணைப்பு புதிய செயல்பாட்டு பண்புகளை உருவாக்குகிறது. மூலக்கூறு கட்டமைப்புகளின் இடையூறுகள் மற்றும் அவற்றின் தொடர்புகள் செயலிழப்பு மற்றும் நோயை ஏற்படுத்துகின்றன.

மூலக்கூறு கலத்தின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் செல் சயின்ஸ் & தெரபி , சிங்கிள் செல் பயாலஜி , ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் பயாலஜி: ஓபன் அக்சஸ் , செல் பயாலஜி: ரிசர்ச் & தெரபி , ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் பயோமார்க்ஸ் & நோயறிதல் , டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ்: ஓபன் அக்சஸ் , செல், ஜர்னல் ஆஃப் செல் பயாலஜி, மாலிகுலர் செல், ஜோர்னல் ஆஃப் செல் செல் அறிவியல், ஜர்னல் ஆஃப் செல்லுலார் பிசியாலஜி, , மூலக்கூறு செல், மரபியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல், BMC மூலக்கூறு உயிரியல், மூலக்கூறு மற்றும் உயிரணு உயிரியலில் முன்னேற்றங்கள், உயிரணுவின் மூலக்கூறு உயிரியல், செல் அறிவியலில் நுண்ணறிவு