ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 1165-158X

செல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ஷெர்பா ரோமியோ
  • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • பிராக்வெஸ்ட் சம்மன்ஸ்
  • பப்ளான்கள்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

மூலக்கூறு உயிர்வேதியியல்

உயிரணுவின் வாழ்க்கை மற்றும் கலவை பற்றிய பொதுவான அக்கறை, உயிர்வேதியியல்-மூலக்கூறு உயிரியல் துறையில் உயிரியலாளர்கள் மற்றும் வேதியியலாளர்களை ஒன்றிணைக்கிறது. உயிருள்ள பொருட்களில் நிகழும் வேதியியல் எதிர்வினைகளின் பரந்த மற்றும் சிக்கலான வரிசை மற்றும் உயிரணுவின் வேதியியல் கலவை ஆகியவை உயிர் வேதியியலாளரின் முதன்மை கவலைகளாகும். மூலக்கூறு மட்டத்தில் நிகழும் வாழ்க்கை செயல்முறைகள், மரபியல் தகவல்களின் சேமிப்பு மற்றும் பரிமாற்றம் மற்றும் செல்கள் மற்றும் அவற்றைப் பாதிக்கும் வைரஸ்களுக்கு இடையிலான தொடர்புகள் ஆகியவை மூலக்கூறு உயிரியலாளரின் விசாரணைக் கவலைகளாகும். உயிர் வேதியியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் ஆகியவை உயிரியல் அறிவியலின் பெரிய, மிகவும் பொதுவான பகுதிக்குள் உள்ள துணைப் பிரிவுகளாகும். உயிர்வேதியியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியலின் ஆய்வுக்கு மாணவர்கள் உண்மையான ஆர்வமும், "அளவு" அறிவியலில் வெற்றிகரமாகச் செயல்படவும் வேண்டும் மற்றும் அவர்கள் உயர்நிலைப் பள்ளி அல்லது சமூகக் கல்லூரி வாழ்க்கையில் உயிரியல், வேதியியல், கணிதம் மற்றும் இயற்பியல் ஆகியவற்றில் உறுதியான அடித்தளத்தைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். அதிநவீன ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் உயிர் வேதியியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியலின் பரந்த பகுதிகளை உள்ளடக்கியது, அவை பாரம்பரிய மற்றும் நவீன துறைகளை உள்ளடக்கியது: மேக்ரோமாலிகுலர் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு, மரபணு ஒழுங்குமுறை மற்றும் சமிக்ஞை கடத்துதல், நொதியியல் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றம், உயிர் தகவல் மற்றும் கணக்கீட்டு உயிரியல், செயற்கை உயிரியல், உயிரியல் மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு முறைகள்.

மூலக்கூறு உயிர்வேதியியல் தொடர்பான இதழ்கள்

உயிர் வேதியியல் மற்றும் பகுப்பாய்வு உயிர் வேதியியல் , உயிர் மூலக்கூறு ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை முறைகள் , உயிர் வேதியியல் மற்றும் உடலியல்: திறந்த அணுகல் , மருத்துவ மற்றும் மருத்துவ உயிர் வேதியியல்: திறந்த அணுகல் , மூலக்கூறு மற்றும் மரபணு மருத்துவ இதழ் , மூலக்கூறு உயிரியல், உயிர் வேதியியலின் வருடாந்திர ஆய்வு, செல்லுலார் உயிர் வேதியியல் இதழ், மூலக்கூறு மற்றும் செல்லுலார் உயிர்வேதியியல், மருத்துவ உயிர்வேதியியல், உயிர்வேதியியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் கல்வி