உயிர்வேதியியல் மற்றும் உயிரணு உயிரியல் இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • பப்ளான்கள்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

உயிர் இயற்பியல் நுட்பங்கள்

உயிர் இயற்பியல் நுட்பங்கள் மின்னணு கட்டமைப்பு, அளவு, வடிவம், இயக்கவியல், துருவமுனைப்பு மற்றும் உயிரியல் மூலக்கூறுகளின் தொடர்பு முறைகள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகின்றன. மிகவும் உற்சாகமான சில நுட்பங்கள் செல்கள், துணை செல் கட்டமைப்புகள் மற்றும் தனிப்பட்ட மூலக்கூறுகளின் படங்களை வழங்குகின்றன. ஒரு உயிரணுவில் உள்ள ஒற்றை புரதம் அல்லது டிஎன்ஏ மூலக்கூறுகளின் உயிரியல் நடத்தை மற்றும் இயற்பியல் பண்புகளை நேரடியாகக் கவனிப்பது மற்றும் ஒற்றை மூலக்கூறின் நடத்தை உயிரினத்தின் உயிரியல் செயல்பாட்டை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை இப்போது தீர்மானிக்க முடியும்.