ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 1165-158X

செல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ஷெர்பா ரோமியோ
  • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • பிராக்வெஸ்ட் சம்மன்ஸ்
  • பப்ளான்கள்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

உயிர் மூலக்கூறு அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு

உயிர் மூலக்கூறு அமைப்பு சிக்கலான மடிந்த, முப்பரிமாண வடிவமாகும், இது புரதம், டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ மூலக்கூறால் உருவாகிறது. இந்த மூலக்கூறுகளின் அமைப்பு முதன்மை அமைப்பு, இரண்டாம் நிலை அமைப்பு, மூன்றாம் நிலை அமைப்பு மற்றும் நான்காம் அமைப்பு என அடிக்கடி சிதைகிறது. உயிர் மூலக்கூறுகளில் புரதங்கள், பாலிசாக்கரைடுகள், லிப்பிடுகள் மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலங்கள் போன்ற பெரிய பெரிய மூலக்கூறுகளும், முதன்மை வளர்சிதை மாற்றங்கள், இரண்டாம் நிலை வளர்சிதை மாற்றங்கள் மற்றும் இயற்கை பொருட்கள் போன்ற சிறிய மூலக்கூறுகளும் அடங்கும். உயிரியக்கக் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு என்பது கணக்கீட்டு அறிவியல், அணு கட்டமைப்பு உயிரியல், உயிர் தகவலியல், மெய்நிகர் மருந்து வடிவமைப்பு, மரபியல் மற்றும் உயிரியல் நெட்வொர்க்குகள் தொடர்பான ஆய்வு மற்றும் ஆராய்ச்சியை உள்ளடக்கியது.

உயிரி மூலக்கூறு அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு தொடர்பான இதழ்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் அண்ட் ஜெனெடிக் மெடிசின் , ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் பயோமார்க்ஸ் & நோயறிதல் , டிஷ்யூ சயின்ஸ் & இன்ஜினியரிங் , ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் & பயோடெக்னாலஜி முன்னேற்றங்கள் , குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனெசிஸ் , ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் பயாலஜி: திறந்த அணுகல் , மூலக்கூறு செல், மரபியல், மூலக்கூறு உயிரியல், மூலக்கூறு உயிரியல் மூலக்கூறு மற்றும் உயிரணு உயிரியலில் முன்னேற்றங்கள், உயிரணுவின் மூலக்கூறு உயிரியல், உயிரியக்கக் கட்டமைப்பு மற்றும் இயக்கவியல் இதழ்