உடல் பருமன் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தின் இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • OCLC- WorldCat
  • பப்ளான்கள்
  • யூரோ பப்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Therapeutic Effect of Vitamin E on Testicular Tissue Damage Caused by Obesity.

Abdullah G Al-Kushi, Naser A El Sawy, Hijazi M M, Eslam A Header and Hataba AA

Weight can unfavorably influence generally speaking wellbeing, prompting diminished future and additionally an expansion in the quantity of medical issues. In the mean time, modifications in testicular digestion prompted by high-vitality counts calories (HED) may actuate mitochondrial brokenness, which is firmly related to receptive oxygen species (ROS) and oxidative pressure. Responsive oxygen species (ROS)- intervened harm to sperm is a noteworthy contributing pathology in 30–80% of barrenness cases. Nutrient E is viewed as the best liposolouble cell reinforcement found in organic frameworks. Here we assessed the defensive job of nutrient E against weight prompted morphological changes in testicles from pale skinned person rodents took care of various eating regimens. Creatures were separated into four gatherings: Group 1: standard controlled eating routine (SCD); Group 2: positive benchmark group took care of a high-fat eating regimen (HFD); Group 3: αTF+HFD took care of HFD enhanced with 100 mg/kg nutrient E (αTF); Group 4: αTF+SCD, took care of 100 mg/kg αTF and SCD. Rodents were weighed when the multi week taking care of period to decide changes in body weight (BWG %). In the wake of gathering blood from an intracardiac cut under profound sedation, all creatures were yielded and tests were broke down by light microscopy.