உடல் பருமன் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தின் இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • OCLC- WorldCat
  • பப்ளான்கள்
  • யூரோ பப்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Morbid Obesity in End Stage Heart Failure: How Safe is Bariatric Surgery in Ventricular Assist Device Recipients?.

Aittigrine S, Tozzi P, Hullin R, Yerly P, Regamey J, Rösner L, Rusca M, Mantziari S, Suter M and Kirsch M

About 25% of patients enduring end stage cardiovascular breakdown (ESHF) are stout. BMI>40 keeps patients from getting an organ unite on the grounds that horrible corpulence (MO) drastically builds mortality after heart transplantation (HTx). Besides, MO (BMI>40) expands the danger of thromboembolic occasions by 20%. The treatment of ESHF in hefty patients must incorporate the treatment of their corpulence. Bariatric medical procedure (BS) is the best treatment for MO, yet has restrictive careful mortality in ESHF patients. One methodology is to initially embed a Left Ventricular Assist Device (LVAD) to give hemodynamic solidness during BS and in the long run decrease patient's BMI to values perfect with HTx (connect to-appointment approach). In any case, halting the anticoagulation for BS builds the danger of LVAD apoplexy or potentially thromboembolic occasions, especially in nearness of MO. We report the remedial pathway we applied to unravel this difficult circumstance. Technique: A 54 years of age man, previous smoker, with a BMI of 43.8 kg/m2 and rest apnea disorder, experienced ESHF because of ischemic (LAD impediment) and cadenced cardiomyopathy (non valvular atrial fibrillation) with CHA2DS2-VASC score 5. Left ventricle launch portion was 20%. Mean aspiratory pressure was 35 mm Hg and heart list was 2.0 l/min/m2