ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 1165-158X

செல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ஷெர்பா ரோமியோ
  • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • பிராக்வெஸ்ட் சம்மன்ஸ்
  • பப்ளான்கள்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

A Method of Screening for Trisomy 18 by Detecting Amniotic Fluid Punctures

Junbei Xia n g, Qian Wan

Objective: We aimed to develop a new method of screening for Trisomy 18 by detecting amniotic fluid punctures to complement the current methods.

Method: Two commercially available genomic DNA extracted from the amniotic fluid puncture of the pregnant woman with the Trisomy 18 fetus, two genomic DNAs extracted from two healthy male and four genomic DNAs extracted from four healthy female were used as the qPCR template DNAs and the commercially available Sybr green qPCR mater mix were used; we designed and synthesized 5 pairs of qPCR primers respectively corresponding to IL- 10 gene on 1# chromosome, STAT1 gene on 2# chromosome, CXCR3 gene on X chromosome, TSPY1 gene on Y chromosome and LINC01910 gene on 18# chromosome. We then performed Sybr green qPCR measurement.

Results: We processed the qPCR data by mathematical calculation and finally formed a new algorithm. Using the new algorithm, we easily distinguished the Trisomy 18 female samples out of the normal female samples.

Conclusion: We developed a new method of screening for Trisomy 18 for the female fetus by detecting amniotic fluid punctures to complement the current methods.