தாவர மரபியல் மற்றும் இனப்பெருக்கம் பற்றிய இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

QTL குளோனிங்

ஒரு அளவு குணவியல்பு இருப்பிடம் (QTL) என்பது டிஎன்ஏவின் (லோகஸ்) ஒரு பிரிவாகும், இது ஒரு பினோடைப்பில் (அளவு பண்பு) மாறுபாட்டுடன் தொடர்புபடுத்துகிறது. எந்த மூலக்கூறு குறிப்பான்கள் (SNP கள் அல்லது AFLP கள் போன்றவை) கவனிக்கப்பட்ட பண்புடன் தொடர்புபடுத்துகின்றன என்பதைக் கண்டறிவதன் மூலம் QTLகள் வரைபடமாக்கப்படுகின்றன. இது பெரும்பாலும் பண்பு மாறுபாட்டை ஏற்படுத்தும் உண்மையான மரபணுக்களை அடையாளம் கண்டு வரிசைப்படுத்துவதற்கான ஆரம்ப கட்டமாகும். QTL) என்பது டிஎன்ஏவின் ஒரு பகுதி ஆகும், இது ஒரு குறிப்பிட்ட பினோடைபிக் பண்புடன் தொடர்புடையது, இது டிகிரியில் மாறுபடும் மற்றும் பாலிஜெனிக் விளைவுகளுக்கு காரணமாக இருக்கலாம்.