தாவர மரபியல் மற்றும் இனப்பெருக்கம் பற்றிய இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

தாவர உயிரி தொழில்நுட்பம்

புதிய வகைகள் மற்றும் பண்புகளை உருவாக்க உதவும் தாவர உயிரி தொழில்நுட்பங்களில் மரபியல் மற்றும் மரபியல், மார்க்கர் உதவி தேர்வு (MAS) மற்றும் டிரான்ஸ்ஜெனிக் (மரபணு பொறிக்கப்பட்ட) பயிர்கள் ஆகியவை அடங்கும். இந்த உயிரி தொழில்நுட்பங்கள் ஆராய்ச்சியாளர்களை மரபணுக்களைக் கண்டறிந்து வரைபடமாக்குகின்றன, அவற்றின் செயல்பாடுகளைக் கண்டறியின்றன, மரபணு வளங்கள் மற்றும் இனப்பெருக்கத்தில் குறிப்பிட்ட மரபணுக்களைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றன, மேலும் குறிப்பிட்ட பண்புகளுக்கான மரபணுக்களை அவை தேவைப்படும் தாவரங்களுக்கு மாற்றுகின்றன.