ஐ.எஸ்.எஸ்.என்:

அறிவியல் காப்பகங்கள்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

இயற்பியல் அறிவியல்

இயற்பியல் என்பது கனிம உலகத்தை முறையாகப் படிப்பதாகும். இயற்பியல், வானியல், வேதியியல் மற்றும் பூமி அறிவியல் போன்ற பரந்த பகுதிகளை இயற்பியல் அறிவியல் உள்ளடக்கியது. இயற்பியல் விஞ்ஞானம் இயக்கவியல், மின்சாரம், ஆற்றல், காந்தவியல், ஒளியியல், வெப்பம், பொருள், தனிமங்கள், மூலக்கூறுகள், அணுக்கள், சூரிய குடும்பம் போன்றவற்றைக் கையாள்கிறது.