ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-4983

பிறந்த குழந்தை மற்றும் குழந்தை மருத்துவம்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

பிறந்த குழந்தை வலிப்பு

தீங்கற்ற குடும்ப நியோனாடல் வலிப்புத்தாக்கங்கள் (BFNS) என்பது புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகளில் மீண்டும் மீண்டும் வலிப்புத்தாக்கங்களால் வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு நிலை. வலிப்புத்தாக்கங்கள் வாழ்க்கையின் 3 ஆம் நாளில் தொடங்கி பொதுவாக 1 முதல் 4 மாதங்களுக்குள் மறைந்துவிடும். வலிப்புத்தாக்கங்கள் மூளையின் ஒரு பக்கத்தை மட்டுமே (குவிய வலிப்புத்தாக்கங்கள்) அல்லது இரு பக்கங்களிலும் (பொதுவான வலிப்புத்தாக்கங்கள்) உள்ளடக்கும். இந்த நிலையில் உள்ள பல குழந்தைகளுக்கு பொதுவான டானிக்-க்ளோனிக் வலிப்புத்தாக்கங்கள் (கிராண்ட் மால் வலிப்புத்தாக்கங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது). இந்த வகை வலிப்பு மூளையின் இரு பக்கங்களையும் உள்ளடக்கியது மற்றும் முழு உடலையும் பாதிக்கிறது, இதனால் தசை விறைப்பு, வலிப்பு மற்றும் சுயநினைவு இழப்பு ஏற்படுகிறது. மூளையின் மின் செயல்பாட்டை அளவிடுவதற்கு எலக்ட்ரோஎன்செபலோகிராம் (EEG) எனப்படும் சோதனை பயன்படுத்தப்படுகிறது. வலிப்புத்தாக்க நடவடிக்கையின் போது அளவிடப்படும் EEG சோதனையில் ஏற்படும் அசாதாரணங்கள், வலிப்புத்தாக்கங்களுக்கான ஆபத்தைக் குறிக்கலாம். இருப்பினும், BFNS உடைய குழந்தைகளுக்கு சாதாரண EEG அளவீடுகள் இருக்கும். பாதிக்கப்பட்ட சில நபர்களில், EEG தீட்டா பாயின்டு மாற்று முறை எனப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட அசாதாரணத்தைக் காட்டுகிறது. 2 வயதிற்குள், EEG அசாதாரணங்களைக் கொண்ட பெரும்பாலான பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் சாதாரண EEG வாசிப்பைக் கொண்டுள்ளனர். பொதுவாக, வலிப்புத்தாக்கங்கள் BFNS இன் ஒரே அறிகுறியாகும், மேலும் இந்த நிலையில் உள்ள பெரும்பாலான மக்கள் சாதாரணமாக வளரும். இருப்பினும், சில பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் அறிவார்ந்த இயலாமையை உருவாக்குகிறார்கள், இது குழந்தை பருவத்திலேயே கவனிக்கப்படுகிறது. BFNS உடையவர்களில் ஒரு சிறிய சதவீதத்தினருக்கு மயோக்கிமியா என்ற நிலை உள்ளது, இது தசைகளின் தன்னிச்சையான அலை அலையான இயக்கமாகும். கூடுதலாக, BFNS உடைய சுமார் 15 சதவிகித மக்களில், BFNS உடன் தொடர்புடைய வலிப்புத்தாக்கங்கள் நீங்கிய பிறகு மீண்டும் மீண்டும் வலிப்புத்தாக்கங்கள் (கால்-கை வலிப்பு) மீண்டும் வரும். கால்-கை வலிப்பு தொடங்கும் வயது மாறுபடும்.

பிறந்த குழந்தை வலிப்பு தொடர்பான பத்திரிகைகள்:

பீடியாட்ரியா கேடலானா, சீன ஜர்னல் ஆஃப் கன்டெம்பரரி பீடியாட்ரிக்ஸ், பீடியாட்ரிக் ஹெமாட்டாலஜி/ஆன்காலஜி மற்றும் இம்யூனோபாதாலஜி, துர்க் பீடியாட்ரி ஆர்சிவி, பீடியாட்ரியா மெடிகா இ சிருர்ஜிகா, பீடியாட்ரியா போல்ஸ்கா, ரெவிஸ்டா சிலினா டி பீடியாட்ரியா