தாவர மரபியல் மற்றும் இனப்பெருக்கம் பற்றிய இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

நுண் பரப்புதல்

நுண் பரப்புதல் என்பது நவீன தாவர திசு வளர்ப்பு முறைகளைப் பயன்படுத்தி, அதிக எண்ணிக்கையிலான சந்ததி தாவரங்களை உற்பத்தி செய்வதற்காக பங்குத் தாவரப் பொருட்களை விரைவாகப் பெருக்கும் நடைமுறையாகும். மரபு ரீதியாக மாற்றப்பட்ட அல்லது மரபுவழி தாவர இனப்பெருக்க முறைகள் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்யப்பட்ட தாவரங்களைப் பெருக்க நுண் பரப்புதல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. விதைகளை உற்பத்தி செய்யாத அல்லது தாவர இனப்பெருக்கத்திற்கு நன்கு பதிலளிக்காத ஒரு பங்கு ஆலையில் இருந்து நடவு செய்வதற்கு போதுமான எண்ணிக்கையிலான தாவரங்களை வழங்கவும் இது பயன்படுகிறது.