ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-0702

வாய்வழி சுகாதாரம் மற்றும் ஆரோக்கியத்தின் இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
 • குறியீட்டு கோப்பர்நிக்கஸ்
 • கூகுள் ஸ்காலர்
 • ஜே கேட் திறக்கவும்
 • JournalTOCகள்
 • RefSeek
 • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
 • EBSCO AZ
 • OCLC- WorldCat
 • பப்ளான்கள்
 • மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
 • யூரோ பப்
 • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

Gum Cancer

Cancer is defined as the uncontrollable growth of cells that invade and cause damage to surrounding tissue. Oral cancer appears as a growth or sore in the mouth that does not go away. Gum cancer or oral cancer, which includes cancers of the lips, tongue, cheeks, floor of the mouth, hard and soft palate, sinuses, and pharynx (throat), can be life threatening if not diagnosed and treated early. Oral cancer accounts for roughly two percent of all cancers diagnosed annually in the United States. Approximately 36,500 people will be diagnosed with oral cancer each year and about 7,900 will die from the disease. On average, 61 percent of those with the disease will survive more than 5 years.

Recent advances in Oral and Gum cancer

Important research into oral and oropharyngeal cancers is taking place in many university hospitals, medical centers, and other institutions around the country. Each year, scientists find out more about what causes the disease, how to prevent it, and how to improve treatment.

One of the changes often found in DNA of oral cancer cells is a mutation of the TP53 gene. The protein produced by this gene (called p53) normally works to prevent cells from growing too much and helps to destroy cells with too much damage for the cells to repair. Changes in the TP53 gene can lead to increased growth of abnormal cells and formation of cancers. Some studies suggest that tests to detect these gene changes may allow oral and oropharyngeal tumors to be found early. These tests may also be used to better find cancer cells that may have been left behind after the tumor is removed and to determine which tumors are most likely to respond to oral surgery or radiation therapy.

Our special issue based on Oral Biofilm and Oral Surgery

And keeping this in mind Journal of Oral Hygiene and Health is working on special issue based on “Oral Surgery” and “Oral Biofilm (periodontal diseases)” and invite all quality authors to make submission towards it till 30th of March 2016.

Submission: editor.oralhygiene@omicsinc.com