ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2576-1463

புதுமையான ஆற்றல் மற்றும் ஆராய்ச்சி

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ஜே கேட் திறக்கவும்
  • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • பப்ளான்கள்
  • யூரோ பப்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

பசுமை ஆற்றல்

பசுமை ஆற்றல் என்பது சூரிய ஒளி, காற்று, மழை, அலைகள், அலைகள் மற்றும் புவிவெப்ப வெப்பம் போன்ற மனித கால அளவில் இயற்கையாகவே நிரப்பப்படும் வளங்களிலிருந்து பெறப்படும் ஆற்றலாகும்.

பசுமை ஆற்றல் தொடர்பான இதழ்கள்

புவி அறிவியல் & காலநிலை மாற்றம், மாசு விளைவுகள் மற்றும் கட்டுப்பாடு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல், பசுமை ஆற்றல் சர்வதேச இதழ், பசுமை ஆற்றல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், பசுமை இல்ல வாயு கட்டுப்பாட்டுக்கான சர்வதேச இதழ்