ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2573-458X

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு மற்றும் காலநிலை மாற்றம்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • பப்ளான்கள்
  • யூரோ பப்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள்

சுற்றுச்சூழலை ஒரு உயிரியல் சமூகமாக வரையறுக்கலாம், இதில் வாழும் உயிரினங்களின் குழுவானது அவற்றின் சுற்றுப்புறங்களின் (காற்று, நீர் மற்றும் தாது மண் போன்றவை) உயிரற்ற பகுதிகளுடன் இணைந்து வாழ்கிறது, இது ஒரு அமைப்பாக இணைந்துள்ளது.
 

இந்த உயிரியல் மற்றும் அஜியோடிக் பாகங்கள் துணை சுழற்சிகள் மற்றும் உயிர்ச்சக்தி ஓட்டங்கள் மூலம் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டதாக பார்க்கப்படுகிறது. சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு என்பது உயிரினங்களுக்கிடையேயான தொடர்புகளின் அமைப்பால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் வாழ்க்கை வடிவங்கள் மற்றும் அவற்றின் சூழலுக்கு இடையில் உள்ளது . ஒவ்வொரு வாழ்க்கை வடிவத்தையும் சார்ந்திருக்கும் பெரிய அளவிலான பயனுள்ள பொருட்கள் மற்றும் நன்மைகளை சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு நமக்கு வழங்குகிறது. தனித்தனி உயிரினங்களை நிர்வகிப்பதற்கு பதிலாக, இயற்கை வளங்களை சுற்றுச்சூழல் மட்டத்தில் நிர்வகிக்க வேண்டும் என்பதை அறிய சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை கொள்கைகள் நமக்கு உதவுகின்றன.

சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு தொடர்பான இதழ்கள்:

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வளங்களின் வருடாந்திர ஆய்வு, பொருந்திய மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நுண்ணுயிரியல், நீர்வாழ் சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் மற்றும் மேலாண்மை, சுற்றுச்சூழல் ஆரோக்கியம், சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு, சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் மற்றும் மேலாண்மை இதழ், நகர்ப்புற சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள்.