ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9846

சமூகம் மற்றும் பொது சுகாதார நர்சிங் இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • மேற்கோள் காரணி
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • OCLC- WorldCat
  • பப்ளான்கள்
  • மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சமூக நர்சிங் நோய் கண்டறிதல்

சமூக நர்சிங் நோயறிதல் என்பது செவிலியரால் செய்யப்பட்ட ஒரு அறிக்கையாகும், இது ஒரு நோயாளிக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய நர்சிங் கவனிப்பை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. நோயறிதல், செவிலியரின் தேர்வு நடைமுறையில் உள்ள நேரடி பராமரிப்புத் திட்டமிடலுக்கான கவலை அல்லது ஆரோக்கிய நிலையை வெளிப்படுத்துகிறது. "நோயாளி" ஒரு தனிப்பட்ட நபர், குடும்பம் அல்லது சமூகமாக இருக்கலாம். நர்சிங் நோயறிதலைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பதிவுசெய்யப்பட்ட செவிலியர் நோயறிதலுக்கு உதவுகிறார் . இந்த செயல்முறையானது சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மருத்துவ முடிவை எடுப்பதை உள்ளடக்கியது. செவிலியர் விரும்பக்கூடிய அழுத்தமான தேவைகள், ஒலி கண்டறியும் பகுத்தறிவைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மதிப்பீட்டுக் கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. நோயறிதலில் நோயாளியின் நிலைமை, தனிப்பட்ட விருப்பத்தேர்வுகள் மற்றும் நர்சிங் செயல்முறையின் நீடித்த கூறுகளை இயக்குவதன் மூலம் தனிப்பட்ட அணுகுமுறை ஆகியவை அடங்கும். அவை திட்டமிடல், செயல்படுத்தல் மற்றும் மதிப்பீடு. நோயாளி பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி வசதிகளுக்கு செவிலியர்கள் தங்கள் மருத்துவ ஆவணங்களில் NANDA-அங்கீகரிக்கப்பட்ட நோயறிதல்கள் மற்றும் துணை விதிமுறைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். நந்தா-அங்கீகரிக்கப்பட்ட சொற்களஞ்சியம் மருத்துவ நடைமுறையின் உண்மை உலகில் நர்சிங் செயல்முறையைத் தொடங்குவதற்கான ஒரு வரைபடமாக செயல்படுகிறது.

சமூக நர்சிங் நோயறிதலின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

அனஸ்தீசியா மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சி இதழ் ,   நர்சிங் மற்றும் சுகாதார அறிவியல் இதழ் , சமூக சுகாதார நர்சிங் இதழ் , நர்சிங் விதிமுறைகள் மற்றும் வகைப்பாடுகளின் சர்வதேச இதழ் , சுகாதாரப் பராமரிப்பில் தரம் , தீவிர மற்றும் முக்கியமான பராமரிப்பு நர்சிங் , மனநல மற்றும் மனநல மருத்துவ நர்சிங் இதழ் ஆரோக்கியம், புற்றுநோய்க்கான ஆதரவு.