ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-213X

மருத்துவ தொற்று நோய்கள் & பயிற்சி

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • பப்ளான்கள்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

மருத்துவ தொற்று நோய்கள்

மருத்துவ தொற்று நோய்கள் பூஞ்சை, பாக்டீரியா, வைரஸ்கள் மற்றும் ஒட்டுண்ணிகள் போன்ற நுண்ணுயிரிகளால் ஏற்படுகின்றன. அவை தொற்று மற்றும் பூச்சிகள், விலங்குகள் மற்றும் அசுத்தமான உணவு மற்றும் தண்ணீரை உட்கொள்வதன் மூலம் பரவுகின்றன. சின்னம்மை, தட்டம்மை, டைபாய்டு போன்றவை தொற்று நோய்கள். மனித பாப்பிலோமா வைரஸ் கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயை ஏற்படுத்துவது போன்ற சில தொற்று நோய்கள் புற்றுநோய்க்கும் வழிவகுக்கும்; லிம்போமா எப்ஸ்டீன்-பார் வைரஸ் தொற்று காரணமாக ஏற்படுகிறது.

மருத்துவ தொற்று நோய்களுக்கான தொடர்புடைய இதழ்கள்

மருத்துவ தொற்று நோய்கள் மற்றும் பயிற்சி இதழ் , தொற்று நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், பாக்டீரியாவியல் மற்றும் ஒட்டுண்ணியியல் இதழ், மருத்துவ நுண்ணுயிரியல் மற்றும் நோயறிதல் இதழ், மருத்துவ தொற்று நோய்கள் மற்றும் பயிற்சி இதழ், மருத்துவ தொற்று நோய்கள், தொற்று நோய்கள், தொற்று நோய்கள், தொற்று நோய்கள், தொற்று நோய்கள் தொற்று நோய்கள், மருத்துவ நுண்ணுயிரியல் மற்றும் தொற்று நோய்களின் ஐரோப்பிய இதழ், தொற்று நோய்களில் தற்போதைய கருத்து, BMC தொற்று நோய்கள்