ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9053

மூலக்கூறு மருந்துகள் & ஆர்கானிக் செயல்முறை ஆராய்ச்சி இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
 • CAS மூல குறியீடு (CASSI)
 • குறியீட்டு கோப்பர்நிக்கஸ்
 • கூகுள் ஸ்காலர்
 • ஷெர்பா ரோமியோ
 • ஜே கேட் திறக்கவும்
 • கல்வி விசைகள்
 • RefSeek
 • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
 • EBSCO AZ
 • OCLC- WorldCat
 • பப்ளான்கள்
 • யூரோ பப்
 • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

உயிரியல் செயல்முறைகள்

உயிரியல் செயல்முறைகள் என்பது உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு நிகழும் முக்கிய செயல்முறைகள். உயிரியல் செயல்முறைகளில் எத்தனை வேதியியல் எதிர்வினைகள் அல்லது பிற நிகழ்வுகள் உள்ளன , அவை மாற்றத்தில் விளைகின்றன. எந்தவொரு செயல்முறையும் அதன் அதிர்வெண், அளவு அல்லது விகிதத்தில் மாற்றியமைக்கப்பட்டால் உயிரியல் செயல்முறைகளின் ஒழுங்குமுறை ஏற்படுகிறது. உயிரியல் செயல்முறைகள் உதாரணங்களுக்காக பல வழிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன, மரபணு வெளிப்பாட்டின் கட்டுப்பாடு, புரத மாற்றம் அல்லது அடி மூலக்கூறு அல்லது புரத மூலக்கூறுடன் தொடர்பு.

உயிரியல்  செயல்முறை  என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிகழ்வுகள் அல்லது மூலக்கூறு செயல்பாடுகளின் தொடர் ஆகும். ஒரு செயல்முறை என்பது வரையறுக்கப்பட்ட ஆரம்பம் மற்றும் முடிவுடன் கூடிய மூலக்கூறு நிகழ்வுகளின் தொகுப்பாகும்.

உயிரியல் செயல்முறைகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

உயிரியல் அமைப்புகள்: திறந்த அணுகல்நுண்ணுயிரியல் முறைகளின் ஜர்னல் , பயன்பாட்டு உயிரியல் வேதியியலுக்கான கொரிய சங்கத்தின் இதழ், நுண்ணுயிரியல் ஆராய்ச்சி, உயிரியல் அறிவியல்களின் ஆன்லைன் ஜர்னல், உயிரியல் அறிவியல்களின் பாகிஸ்தான் ஜர்னல், உயிரியல் படையெடுப்புகளின் ரஷ்ய இதழ்.