ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-213X

மருத்துவ தொற்று நோய்கள் & பயிற்சி

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • பப்ளான்கள்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

பாக்டீரியா நோய்கள்

பாக்டீரியா நோய்களில் பாக்டீரியாவால் ஏற்படும் எந்த வகையான நோய்களும் அடங்கும். எடுத்துக்காட்டுகள்: எஸ்கெரிச்சியா கோலை மற்றும் சால்மோனெல்லா உணவு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துகிறது, ஹெலிகோபாக்டர் பைலோரி இரைப்பை அழற்சி மற்றும் புண்களை ஏற்படுத்துகிறது, நெய்சீரியா கோனோரியா பாலியல் பரவும் நோயான கோனோரியாவை ஏற்படுத்துகிறது, நைசீரியா மூளைக்காய்ச்சல் மூளைக்காய்ச்சலை ஏற்படுத்துகிறது.

பாக்டீரியா நோய்களுக்கான தொடர்புடைய இதழ்கள்

மருத்துவ தொற்று நோய்கள் மற்றும் பயிற்சி இதழ் , தொற்று நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், பாக்டீரியாவியல் மற்றும் ஒட்டுண்ணியியல் இதழ், மருத்துவ நுண்ணுயிரியல் மற்றும் நோயறிதல் இதழ், மருத்துவ தொற்று நோய்கள் மற்றும் பயிற்சி இதழ், குடல் நுண்ணுயிரியல், நுண்ணுயிரியல், நுண்ணுயிரியல் நுண்ணுயிரியல், நுண்ணுயிரியல் நுண்ணுயிரியல், நுண்ணுயிரியல் நுண்ணுயிரியல் மற்றும் நுண்ணுயிரியல் நுண்ணுயிரிகளின் தற்போதைய சிக்கல்கள் தொற்று நோய்கள் செய்திமடல், தொற்று நோய்களுக்கான இடைநிலைக் கண்ணோட்டங்கள், உலகளாவிய தொற்று நோய்களின் இதழ், தொற்று நோய்களின் அமெரிக்க இதழ்