ஜர்னல் ஆஃப் டிமென்ஷியா

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Unlocking Potential: The Power of Cognitive Stimulation Therapy

Sophie Era

Cognitive Stimulation Therapy (CST) is an evidence-based intervention designed to enhance cognitive and social functioning in individuals with cognitive impairments, particularly those diagnosed with dementia. Rooted in the principles of cognitive rehabilitation, CST aims to stimulate and engage cognitive abilities through a structured program of themed activities and discussions. This abstract provides an overview of the theoretical underpinnings of CST, its development, and a brief exploration of its effectiveness in improving cognitive functioning and quality of life among individuals with cognitive disorders. The abstract also touches upon the challenges and potential future directions for the application of CST in diverse clinical settings. Cognitive Stimulation Therapy (CST) is an evidence-based intervention designed to enhance cognitive functioning and promote overall well-being in individuals experiencing cognitive decline or dementia. This therapeutic approach involves engaging participants in a variety of structured activities and discussions that target different cognitive domains. The primary goal of CST is to stimulate cognitive abilities, improve mood, and foster social interaction. This abstract provides an overview of the key principles underlying CST, its effectiveness in various populations, and the potential benefits for individuals with cognitive impairments. Additionally, it explores the evolving landscape of CST research and its implications for the development of personalized interventions to address cognitive decline.