ஜர்னல் ஆஃப் டிமென்ஷியா

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Understanding Wernicke-Korsakoff Syndrome: A Comprehensive Exploration

Thomas Johan

Wernicke-Korsakoff syndrome (WKS) is a complex neuropsychiatric disorder resulting from thiamine (vitamin B1) deficiency, primarily associated with chronic alcohol misuse. This syndrome comprises two distinct phases: Wernicke’s encephalopathy, characterized by acute neurological symptoms, and Korsakoff’s syndrome, marked by persistent amnesia and cognitive deficits. Despite being preventable and treatable, WKS remains a significant clinical challenge due to underdiagnosis and delayed intervention. This review provides a comprehensive overview of the clinical presentation, etiology, pathophysiology, diagnostic criteria, and management strategies for Wernicke-Korsakoff syndrome. Understanding the multifaceted nature of this disorder is essential for healthcare professionals to enhance early recognition, intervention, and prevention. Wernicke-Korsakoff syndrome (WKS) is a neuropsychiatric disorder resulting from thiamine (vitamin B1) deficiency, often associated with chronic alcohol misuse. It manifests as a combination of acute Wernicke’s encephalopathy and chronic Korsakoff syndrome, leading to a range of cognitive and neurological impairments. Wernicke’s encephalopathy presents with acute symptoms such as confusion, ataxia, and oculomotor abnormalities, while Korsakoff syndrome is characterized by severe memory deficits and confabulation. Early recognition and prompt thiamine supplementation are crucial for preventing irreversible neurological damage. This paper provides an overview of the clinical features, etiology, diagnosis, and management of Wernicke-Korsakoff syndrome, highlighting the importance of a multidisciplinary approach in patient care.