ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-4118

மார்பக புற்றுநோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • பப்ளான்கள்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

The Prognostic and Predictive Utility of Tumor Infiltrating Lymphocytes in Early Breast Cancer

Dario Esposito

Tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) have emerged as a promising and dynamic area of research in the field of oncology, particularly in the context of early breast cancer. This paper delves into the prognostic and predictive utility of TILs, shedding light on their potential as valuable biomarkers for clinical decision-making. TILs are immune cells that infiltrate the tumor microenvironment, playing a pivotal role in the host immune response against cancer cells. In recent years, their presence and density within breast tumors have been associated with various clinical outcomes, offering valuable insights into patient prognosis and response to therapy. This review explores the current state of knowledge regarding the role of TILs in early breast cancer, summarizing key findings, methodologies, and clinical implications. By comprehensively assessing the available evidence, this paper aims to provide a clear understanding of how TILs can be harnessed to enhance patient management and treatment strategies, ultimately leading to improved outcomes for individuals facing the challenges of early breast cancer