ஐ.எஸ்.எஸ்.என்:

மாற்று அறிக்கைகள்: திறந்த அணுகல்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Procedures for the Evaluation and Reporting of Multivariable Logistic Regression in Transplantation Literature

Maroun Abou Jaoude

Multivariable logistic retrogression is an important system to estimate threat factors and prognostic in solid organ transplant literature. We aimed to assess the quality of this system in six major transplantation journals. Eleven logical criteria and four attestation criteria were anatomized for each named composition that used logistic retrogression. An aggregate of 106 studies out of 1,701 original papers used logistic retrogression analyses from January 1, 2005 to January 1, 2006. The logical criteria and their separate reporting chance among the six journals were Linearity( 25); Beta measure( 48); Interaction tests( 19); Main estimates Ovefitting forestallment(84);Goodness‐of‐fit(3.8); Multicollinearity Internal confirmation(3.8); External confirmation(8.5). The attestation criteria were reported as follows Selection of independent variables Coding of variables (9); befitting procedures (49); Statistical program. No significant differences were set up among different journals or between general versus subspecialty journals with respect to reporting quality. We set up that the report of logistic retrogression is wrong in transplantation journals. Because our findings may have major consequences for the care of transplant cases and for the design of transplant clinical trials, we recommend a practical result for the use and reporting of logistic retrogression in transplantation journals. Arterial hypertension is a leading cause of both vascular conditions and habitual renal failure. With the adding prevalence of cases suffering from hypertension, an adding number of cases with hypertensive vascular complaint are reported, videlicet aortoiliac atherosclerosis and aneurysms, demanding order transplantation (KT). Offered or contemporaneous surgical form of aortoiliac lesions with KT have long been described and studied. In this report, we bandy the case of a case with infra- renal abdominal aortic aneurysm, having an endovascular bifurcated aorticbi-iliac stent (EVBAIS) introduced, who passed a KT 3 months after his vascular surgery without any post-operative complication. This case, as well as other former studies supports the fact that the presence of an EVBAIS doesn't contraindicate KT.