தொற்று நோய் மற்றும் நோயியல் இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Mechanisms of Immune Sensing in Lassa Virus Infection

Tremmel Masaki

Lassa fever, an endemic viral hemorrhagic fever in West Africa, poses a substantial threat to human health due to its ability to cause outbreaks and its high fatality rate. The immune system's ability to detect and respond to Lassa virus (LASV) infection is critical in controlling the spread of the virus within the host. This article provides an overview of the mechanisms involved in immune sensing during LASV infection, focusing on the innate and adaptive immune responses. The innate immune system recognizes viral RNA through pattern recognition receptors (PRRs) such as Toll-like receptor 3 (TLR3), retinoic acid-inducible gene I (RIG-I), and melanoma differentiation-associated protein 5 (MDA5). These sensors initiate signaling cascades that lead to the production of type I interferons and proinflammatory cytokines, contributing to the host's antiviral defenses. In the adaptive immune response, cytotoxic T lymphocytes (CTLs) and B cells play essential roles in eliminating infected cells and generating long-term immunity. Despite the host's immune defenses, LASV has evolved strategies to evade detection and subvert the immune response, leading to persistent infections in some cases. Understanding these evasion mechanisms is crucial for the development of effective therapeutic strategies against Lassa fever.