ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2381-8727

அழற்சி, புற்றுநோய் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த சிகிச்சைக்கான சர்வதேச இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கல்வி விசைகள்
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • பப்ளான்கள்
  • யூரோ பப்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Lipid Lowering Therapy and Endothelial Function in Patients with Metabolic Syndrome

Merkovska L, Jedlickova L, Jackova L, Fedacko J, Janicko M, Novakova B and Pella D

Introduction: Endothelial dysfunction (ED) plays an important role in the development and clinical manifestation of atherosclerosis. Endothelial dysfunction has been defined as the barometer of vascular health. Therefore, the development of reliable, safe, and noninvasive methods of endothelial function assessment is important for their use in cardiovascular risk stratification. We investigated the effects of lipid lowering therapy on endothelial dysfunction in patients with metabolic syndrome.

Methods: 74 patients (36 men, 38 women) with metabolic syndrome treated with atorvastatin monotherapy not reaching plasma target levels of LDL cholesterol were enrolled to trial. In first group up titration with atorvastatin, in second group combination therapy atorvastatin+fenofibrate and in third group atorvastatin+omega 3-fatty acid were used to reach plasma target levels of LDL cholesterol for follow up of 3 months treatment. The endothelial function/ dysfunction was assessed by laboratory biomarkers according to change of the lipid levels.

Results: After 3 months of follow up we observed statistically significant changes in laboratory biomarkers of endothelial dysfunction in all patients. We observed increase in glutation peroxidase (48.53 ± 10.52 vs 45.61 ± 10.50, p <0.05), as well as the decrease in hsCRP (2.96 ± 2.20 vs 2.49 ± 1.77, p <0.05), Lp (a) (0.30 ± 0.38 vs 0.35 ± 0.46, p <0.05), apo B (0.97 ± 0.34 vs 1.18 ± 0.36, p <0.05) and homocysteine (12.99 ± 3.48 vs 17.54 ± 5.42, p <0.05).

Conclusion: The lipid lowering therapy improved endothelial function in patients with metabolic syndrome. Based on the currently available evidence, combination therapy may provide similar beneficial effects on endothelial function as statin monotherapy.