ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2376-127X

கர்ப்பம் மற்றும் குழந்தை ஆரோக்கியம் பற்றிய இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
 • குறியீட்டு கோப்பர்நிக்கஸ்
 • கூகுள் ஸ்காலர்
 • கல்வி விசைகள்
 • RefSeek
 • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
 • EBSCO AZ
 • OCLC- WorldCat
 • பப்ளான்கள்
 • மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
 • யூரோ பப்
 • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

hCG, Hyperglycosylated hCG, Pituitary hCG, Cancer hCG and Fetal hCG

Laurence Cole

Human chorionic gonadotropin (hCG) is a one-of-a-kind biochemical. The amino acid sequence of the α- and ß-subunits codes for six semi-independent molecules, binding two separate receptors, the lutropin (LH)/hCG hormone and the transforming growth factor-ß (TGFß) autocrine receptor. The six semi-independent molecules each vary by carbohydrate structure, merism and by the presence of mutations, and are produced by six different cells, or have six separate functions. This makes hCG the only molecule of its kind. Here we for the first time examine the structures, production and occurrence of the hCG six semi-independent molecules. The hormone hCG (hCG-1) structurally has 4 biantennary N-linked and 4 type one O-linked sugar side chains. It is made by fused placental syncytiotrophoblast cells and acts on an LH/hCG receptor, promoting hemochorial placentation during pregnancy, suppressing macrophage phagocytosis of fetal and placental tissues, and suppressing contractions during pregnancy. The molecule hyperglycosylated hCG (hCG-2) structurally has 4 biantennary N-linked and four type two O-linked sugar side chains. It is made by root cytotrophoblast cells but acts as an antagonist on an autocrine TGFß receptor on placental cells. It controls implantation and placental growth during pregnancy. The molecule previously called pituitary hCG (hCG-3) structurally is a variant of hCG-1 with sulfated N- and O-linked oligosaccharides. This is produced by pituitary gonadotrope cells and act on an LH/hCG receptor parallel to LH, promoting steroidogenesis, ovulation, oocyte growth and luteogenesis. hCG-4 is a variant of hCG with triantennary N-linked oligosaccharides and type two O-linked oligosaccharides. hCG-4 dimer is produced by trophoblastic cancers and hCG-4 free ß-subunit is produced by all other cancers. It is an autocrine that antagonizes a TGFß receptor promoting cancer cell growth and invasion. hCG-5 free ß-subunit is a variant of hCG-1 that is highly mutated. It is produced by the fetal liver and kidney during pregnancy, and promotes growth and development of fetal organs.