ஐ.எஸ்.எஸ்.என்:

மாற்று அறிக்கைகள்: திறந்த அணுகல்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Following Kidney Transplantation, Mycotic Pseudoneurism: Two Case Reports

Hani M Wadei

Background: Vascular complications after order transplantation may beget allograft loss. Then, we describe 2 cases with extrarenal mycotic pseudoaneurysm after order transplantation.

Method: Case 1 was a 54- time-old man who developed pseudoaneurysm 60 days after transplantation, and case 2 was a 48- time-old woman who was diagnosed with a pseudoaneurysm 5 months after transplantation.

Results: Case 1 had a departed- patron order transplant with end- to- side external iliac arterial anastomosis that was reconstructed 8 days after transplantation owing to rupture and major bleeding. At 60 days after transplantation, he'd high serum creatinine position and Doppler ultrasonography showed a mock aneurysm of the arterial graft anastomosis and post anastomotic renal roadway stenosis. Treatment included surgical excision of the mock aneurysm, vascular reconstruction, and fluconazole, with mycologic culture of the resected mock aneurysm showing Candida albicans. Case 2 developed non disabling intermittent claudication at 5 months after order transplantation, with a pseudoaneurysm latterly observed on Doppler ultrasonography and motorized tomographic angiography. Treatment included renal roadway thrombectomy and common iliac bypass to the hilar patron renal roadway with reversed ipsilateral long saphenous tone. Operative samples showed C albicans, and she was treated with fluconazole. Both cases had satisfactory issues, and both order allografts were saved.

Conclusions: Extrarenal mycotic pseudoaneurysms after order transplantation bear a high indicator of dubitation for early opinion, and preservation of the order graft may be achieved with the use of surgical treatment and antifungal remedy.