ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2376-127X

கர்ப்பம் மற்றும் குழந்தை ஆரோக்கியம் பற்றிய இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
 • குறியீட்டு கோப்பர்நிக்கஸ்
 • கூகுள் ஸ்காலர்
 • கல்வி விசைகள்
 • RefSeek
 • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
 • EBSCO AZ
 • OCLC- WorldCat
 • பப்ளான்கள்
 • மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
 • யூரோ பப்
 • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Determinants of Neonatal Near Miss among Neonates Admitted to Ambo University Referral Hospital and Ambo General Hospital, Ethiopia, 2019

Ephrem Yohannes, Nega Assefa, Yadeta Dessie

Background: Neonatal Near-miss is defined as complications of neonates so severe as to be imminently life-threatening but survived due to chance or treatment. The number of neonates who survived morbidities were approximately 3 to 6 times greater than those who died. There was little evidence about Neonatal Near Miss in Ethiopia. This study attempted to identify the determinants of Neonatal Near Miss among neonates admitted to the Ambo University Referral Hospital and Ambo General Hospital.

Methods: Hospital-based quantitative unmatched case-control study was conducted at the Ambo University Referral Hospital and Ambo General Hospital from March 1 to 28, 2019. The respondents, 134 cases and 268 controls were recruited by simple random technique. Data were coded, entered and cleaned in EpiInfo version 7 and exported to SPSS. Both Bivariable and multivariable logistic regression was computed at 95% CI and the final model was checked by Hosmer and Lemeshow goodness-of-fit test. Multi collinearity and cofounders were not detected.

Result: Multivariate analysis showed that distance more than 15 km away from health facilities [AOR=2.11, 95% CI: (1.09, 4.095)], Unwanted, and unplanned current pregnancy [AOR=3.71, 95% CI: (1.28, 10.79)], less than four Antenatal care visit [AOR=6.55, 95% CI: (3.07, 13.98)], Instrumental delivery [AOR= 4.62, 95% CI: (1.78, 11.98)] were positively associated with Neonatal Near Miss. Whereas Term Neonates [AOR= 87%, 95% CI: (0.05, 0.32)] and Normal birth weight [AOR=91%, 95% CI: (0.03, 0.28)] were negatively associated with Neonatal Near Miss.

Conclusion and recommendations: Distance from health facilities, Antenatal care visit, current pregnancy type, birth weight, gestational age and mode of delivery were determinants of Neonatal Near Miss. Therefore, providing adequate Antenatal services, health education and training is needed to improve neonatal health.