ஜர்னல் ஆஃப் பார்மகோகினெடிக்ஸ் & எக்ஸ்பெரிமென்டல் தெரபியூட்டிக்ஸ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • பப்ளான்கள்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Characterization of Photochemical and Pharmacokinetic Properties of Orally Administered Chemicals to Assess Phototoxic Risk

Yosuke Sato

Phototoxicity, the adverse skin reaction induced by the combination of a chemical and ultraviolet (UV) or visible light, poses a significant challenge in drug development and safety assessment. In this study, we aimed to systematically characterize the photochemical and pharmacokinetic properties of orally administered chemicals to assess their phototoxic risk. To achieve this, we employed a comprehensive set of in vitro and in vivo experiments, utilizing state-of-the-art analytical techniques and predictive models. Our research involved the investigation of the potential of orally administered chemicals to undergo photochemical reactions upon exposure to UV or visible light. We evaluated their absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME) properties to gain insights into their fate within the human body and how these properties might influence their phototoxic potential. Furthermore, we assessed the potential of these chemicals to induce phototoxicity through in vitro and in vivo studies. These studies included dermal cell-based assays, animal models, and human clinical data, enabling us to correlate phototoxic effects with the pharmacokinetic properties of the chemicals. The results of our research revealed significant correlations between the photochemical properties and the likelihood of inducing phototoxicity. We identified key structural and physicochemical characteristics that can be used as indicators for phototoxic risk assessment during drug development. By integrating this information into the early stages of drug design and evaluation, we can enhance the safety of orally administered drugs and reduce the occurrence of phototoxic adverse events in patients. This study represents a valuable contribution to the field of phototoxicity assessment and offers a robust framework for the evaluation of the phototoxic risk associated with orally administered chemicals, thereby improving the overall safety profile of pharmaceutical products.