ஐ.எஸ்.எஸ்.என்:

மாற்று அறிக்கைகள்: திறந்த அணுகல்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

After Hematopoietic Cell Transplantation, Certain Variables Are Connected To Self-Reported Physical and Mental Well

John R Wingard

Hematopoietic cell transplantation (HCT) is a ferocious treatment for hematologic malice that has the implicit to cure complaint or protract life, but also to vitiate quality of life for survivors. Before studies have suggested that colorful factors are associated with physical and internal health after HCT. In this study, we estimated demographic and clinical factors ahead and after HCT and named psychosocial factors after HCT, exploring their association with tone- reported physical and internal health. We studied a cohort of 662 survivors at a standard of6.6 times after HCT. Pre-HCT demographic and clinical factors reckoned for only a small quantum of the friction in physical and internal health post-HCT (3 and 1, independently). Adding post-HCT clinical variables to the pre-HCT factors reckoned for 32 and 7 of physical and internal issues, independently. When both clinical and psychosocial factors were considered, better physical health post-HCT was associated with youngish age, race other than white, advanced current family income, presently working or being a pupil, less severe transplantation experience( ie, not passing graft- versus- host complaint), smaller current comorbidities, advanced Panofsky status, lower social constraint, lower social support, and lower particularity anxiety. This multivariate model reckoned for 36 of the friction in physical health, with the psychosocial variables contributing veritably little. When both clinical and psychosocial factors were considered, better internal health after HCT was associated with more severe transplantation experience, lower social constraint, lesser spiritual wellbeing, and lower particularity anxiety. This multivariate model reckoned for 56 of the friction in internal health, with the psychosocial factors counting for utmost of the friction. These data suggest that clinical factors are explicatory for important of thepost-HCT physical health reported by HCT survivors, but veritably little of tone- perceived internal health. These compliances give sapience into the identification of factors that can allow recognition of at- threat cases, as well as factors amenable to intervention.