ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2376-127X

கர்ப்பம் மற்றும் குழந்தை ஆரோக்கியம் பற்றிய இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
 • குறியீட்டு கோப்பர்நிக்கஸ்
 • கூகுள் ஸ்காலர்
 • கல்வி விசைகள்
 • RefSeek
 • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
 • EBSCO AZ
 • OCLC- WorldCat
 • பப்ளான்கள்
 • மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
 • யூரோ பப்
 • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

A Study of Neonatal Sepsis and its Relation to Thrombocytopenia in Neonates of Tertiary Care Hospital of Western Nepal

Badri Kumar Gupta, Binod Kumar Gupta, Amit Kumar Shrivastava, Laxmi Shrestha and Pradeep Chetri

Introduction: Thrombocytopenia, defined as a platelet count below 150,000 cells/mm3 is a frequent problem in neonatal intensive care units, complicating the clinical course in 22-35% of intensive care admissions. Recently, there has been wide interest in thrombocytopenia and especially the correlation between platelet count and clinically significant bleeding. One of the major cause of thrombocytopenia in neonates is sepsis.

Aims and objectives: The present study aimed to know the incidence of thrombocytopenia in neonatal sepsis and to evaluate the feasibility of neonatal thrombocytopenia as a screening tool for neonatal sepsis.

Materials and methods: This hospital based prospective observational cross sectional study was conducted in Neonatal Intensive Care Unit in Universal College of Medical Sciences, a tertiary care hospital, Nepal over a period of 3 months, from May 2019 to July 2019. A total of 205 Neonates was suspected sepsis under the age of 28 days admitted in NICU, were included in our study.

Results: A total of 205 Neonates was suspected sepsis thrombocytopenia was found 81 (39.5%), in which mild is 50 (24.4%), moderate is 25 (12.2%), severe 6 (2.9%).108(52.68%) were showed in normal vaginal delivery and 97 (47.31%) cases were showed in lower segment cesarean section in thrombocytopenia in mode of delivery.

Thrombocytopenia in weight for age showed that 31 (15.12%) in SGA cases, 171 (83.41%) were showed in AGA cases, 3 (1.46%) cases were showed in LGA. Thrombocytopenia in C-reactive protein showed 113 (55.12%) were seen in positive, 92 (44.87%) were showed in CRP negative. Blood culture was positive in 51 (24.9%) cases. In which Coagulase Negative Staphylococci (CONS) 22 (43.3%) and Kleibsella species 12(23.52%) were the most common Gram positive and Gram negative organisms.

Conclusion: It can be used as a screening tool for NNS as it is an easy and cost effective method.